Hotline: 024. 38 220 465
Banner2
Banner 01

Giới thiệu về chúng tôi

 Công ty Bạch Đằng là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1990 

 Cơ cấu tổ chức: Các phòng, ban chức năng; chi nhánh Công ty, Xí nghiệp,Trung tâm 

 Xây dựng cơ bản, hạ tầng giao thông, hệ thống M&E, thiết kế, giám sát công trình 

 Xây dựng cơ bản, hạ tầng giao thông, hệ thống M&E, thiết kế, giám sát công trình 

Dự án tiêu biểu: Xây dựng cơ bản, hạ tầng giao thông, hệ thống M&E, thiết kế, giám sát công trình

Chương trình Thông tin doanh nghiệp

Công trình - Dự án

X

Nhập thông tin đăng ký